Arhitektura

Področje arhitekture zajema javne, stanovanjske, industrijske in poslovne objekte ter zunanje ureditve.

 

Arhitektura obsega

  • Idejne rešitve – IR
  • Idejne zasnove projekta – IZP
  • Oceno stroškov investicije
  • Vloge za projektne pogoje, mnenja oz. soglasja
  • Dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte – DNZO
  • Dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja – DGD, vključno s sodelovanjem v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
  • Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje – PZI, vključno s popisi del
  • Projektne dokumentacije izvedenih del – PID, vključno s sodelovanjem v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja
  • Dokumentacije za legalizacijo objekta, vključno s sodelovanjem v postopku legalizacije objekta
  • Projektantski nadzor - PN
Oglej si naše reference